Product engineering: de schakel tussen productontwerp en productie

Product engineering: de schakel tussen productontwerp en productie

5 February 2024 Off By Kaylen

Product engineering is een discipline die zich bezighoudt met het ontwerpen, ontwikkelen en produceren van producten. Het is een breed vakgebied dat veel verschillende aspecten van productontwikkeling omvat, zoals:

 • Funcionaliteit: Het product moet doen wat het moet doen.
 • Prestaties: Het product moet de beoogde prestaties leveren.
 • Veiligheid: Het product moet veilig zijn in gebruik.
 • Gebruiksvriendelijkheid: Het product moet gemakkelijk te gebruiken zijn.
 • Produceerbaarheid: Het product moet efficiënt en kosteneffectief kunnen worden geproduceerd.

Productontwerp en product engineering

Product engineering is nauw verbonden met productontwerp. Het productontwerpteam is verantwoordelijk voor het uitwerken van het concept van het product, terwijl de productengineers zorgen voor de technische uitwerking van het ontwerp.

De samenwerking tussen het productontwerpteam en de productengineers is cruciaal voor het succes van een product. Door nauw samen te werken, kunnen ze tot een product komen dat zowel gebruiksvriendelijk als produceerbaar is.

Gebruiksvriendelijkheid

Een belangrijk aspect van product engineering is de gebruiksvriendelijkheid van het product. De productengineers moeten ervoor zorgen dat het product gemakkelijk te gebruiken is voor de doelgroep.

Dit betekent dat het product moet worden ontworpen op basis van de behoeften en mogelijkheden van de doelgroep. De productengineers moeten rekening houden met factoren zoals:

 • De fysieke mogelijkheden van de gebruikers: Het product moet gemakkelijk te bedienen zijn voor gebruikers met een beperking.
 • De cognitieve mogelijkheden van de gebruikers: Het product moet gemakkelijk te begrijpen en te gebruiken zijn.
 • De gebruikerservaring: Het product moet een positieve gebruikerservaring bieden.

Produceerbaarheid

Een ander belangrijk aspect van product engineering is de produceerbaarheid van het product. De productengineers moeten ervoor zorgen dat het product efficiënt en kosteneffectief kan worden geproduceerd.

Dit betekent dat de productengineers rekening moeten houden met factoren zoals:

 • De materialen: De materialen die voor het product worden gebruikt, moeten geschikt zijn voor de productiemethode.
 • De productieprocessen: De productieprocessen moeten efficiënt en kosteneffectief zijn.
 • De kwaliteit: De kwaliteit van het product moet worden gewaarborgd.